Coachingspraktijk Caritas

Binnen Coaching praktijk Caritas bieden wij diverse vormen van coachen aan. Een coachtraject richt zich op persoonlijke ontwikkeling, versterken van je talenten en kwaliteiten en wil begeleiding bieden bij het verder ontplooien en tot bloei komen van jezelf.  Persoonlijk groeien en je huidige situatie in een ander perspectief plaatsen kan al weer ruimte geven voor ontwikkeling. 

Door diverse omstandigheden is het soms moeilijk om bijvoorbeeld keuzes te maken, je energie te stoppen in zaken die er voor jou echt te doen of op een goede manier de relaties met de mensen om je heen te verdiepen en te verrijken. Coaching kan je helpen om praktisch en concreet meer inzicht te krijgen in je huidige situatie en ook meer zicht te krijgen op mogelijkheden voor de toekomst op korte en lange termijn.