Psychologen - Therapeuten - Coaches

Volg ons op facebook

Kind & Jeugd

Ook kinderen en jongeren kunnen soms een aantal handvatten gebruiken om beter in hun vel te zitten. Kinder & jeugdcoaching kan daarbij helpen en hen ondersteunen. Middels gesprekken en door op het niveau van het unieke kind te begeleiden is er vaak binnen enkele keren al verandering merkbaar. Coaching kan helpen bij onder andere pesten, onzekerheid, faalangst, omgaan met scheiding en hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid.
Wij bieden coaching aan bij ons op de praktijk, maar ook thuis en op school!
Lois staat voor uw kind(eren) klaar om hen te begeleiden.
kindercoachingkindercoaching

Toestemming ouders

Voor kinderen onder de 16 jaar is toestemming van beide ouders (met ouderlijk gezag) nodig voordat we een afspraak kunnen maken met uw kind/waarbij uw kind aanwezig is. Wij volgen hierin de geldende wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Beide ouders geven schriftelijk toestemming voor behandeling en dienen beiden schriftelijk akkoord te gaan met het voorgestelde behandelplan. In veel gevallen zullen er ook oudergesprekken plaatsvinden.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar

Beide ouders geven schriftelijk toestemming voor behandeling en dienen beiden schriftelijk akkoord te gaan met het voorgestelde behandelplan. Daarnaast wordt ook akkoord voor behandeling aan uw kind gevraagd. Om met u als ouders te overleggen over de gesprekken vragen wij uw kind ook om schriftelijke toestemming.  

Kinderen vanaf 16 jaar

Ouders hoeven geen toestemming voor behandeling te geven en hoeven geen behandelplan te tekenen. Uw kind geeft zelf toestemming voor de behandeling en het behandelplan. Ook mogen wij u als ouders geen informatie verstrekken van de inhoud van de gesprekken, tenzij uw kind daar schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.