Psychologen - Therapeuten - Coaches

Volg ons op facebook

Pastorale coaching

Pastorale coaching richt zich op mensen die vastlopen in het leven waarbij hun (on)geloof/religie een rol speelt. Mogelijk heeft u in uw leven te maken met moeite op het gebied van zingeving, schuld en vergeving. Of heeft u geloofstwijfel, vragen rondom het lijden in relatie tot God of vraagt u zich af wie en hoe God nu eigenlijk is. Ook kan het zijn dat u worstelt met wie u zelf bent in relatie tot God. Herkent u zich in een of meerdere van deze vragen dan kunt u hiermee terecht bij onze pastoraal coach.

psycho pastorale therapieVisie

Wij werken vanuit een Christelijke visie. Wij geloven, dat een mens uit lichaam, ziel en geest bestaat. Omdat een mens een eenheid is, beïnvloeden deze elkaar. Ervaart u een probleem of blokkade op geestelijk gebied, dan kan dat ook op andere terreinen uw leven beïnvloeden.
Hoewel we vanuit de christelijke visie werken, zijn ook mensen met een andere levensovertuiging  van harte welkom. We denken dan graag met u mee, met uw eigen overtuiging als basis, om zo samen te zoeken naar antwoorden en zingeving.

Uitgangspunt van werken

Ons uitgangspunt is om te kijken hoe de mens door God psychopastorale therapie vrouw
bedoeld is en om God dieper te leren kennen – waardoor u zichzelf ook dieper leert kennen.
Moeilijke vragen (zoals over lijden, schuld, geloofstwijfel) kunnen hierbij ook allemaal aan de orde komen als u wilt. Al uw vragen krijgen de  ruimte die nodig is.
Wij streven ernaar geen gemakkelijke of oppervlakkige antwoorden te geven. Wij gebruiken hierbij de Bijbel als basis, maar de ruimte die deze inneemt is afhankelijk van de wensen van u als cliënt.

Werkwijze

Heling, herstel en het vinden van antwoorden kan plaatsvinden door te kijken naar de waarheden vanuit Gods woord en bijvoorbeeld gebed, als hier behoefte aan is. Blokkades uit het verleden kunnen in het licht van Gods Woord gesteld worden. Samen met de pastoraal therapeut zoekt u naar antwoorden en nieuwe inzichten.  Ons verlangen is dat u hierdoor (weer) Gods liefdevolle aanwezigheid, zorg en vrede zult ervaren in uw leven en dat dat ook zijn uitwerking zal hebben in uw dagelijks leven. We hopen, dat er door de ervaring van Gods helende liefde (weer) ruimte zal ontstaan voor groei en vernieuwing.

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.