Psychologen - Therapeuten - Coaches

Kiestraining

Het scheiden van ouders heeft veel invloed op kinderen. Elk kind gaat hier op een andere manier mee om. Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om over de scheiding en de ex-partner te praten met de kinderen. Ook jij, als kind/jongere wil misschien helemaal niet praten met je ouders over de scheiding, maar je merkt wel dat je het niet altijd even makkelijk vindt om er mee om te gaan.
Voor jou is deze cursus bedoeld.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor kinderen en jongeren die gescheiden ouders hebben.

Wanneer
De cursus kent vier bijeenkomsten op een donderdagmiddag welke gepland zullen worden bij voldoende aanmeldingen. De tijd is van 16.00 - 17.00 uur.
De cursus start als er minstens drie aanmeldingen zijn. Het maximum is 5 personen.

Kosten
De kosten voor de cursus inclusief een cursusboek/naslagwerk zijn € 200,- voor het eerste kind. Als er nog kinderen uit hetzelfde gezin meedoen zijn daarvan de kosten €50,- per kind. Bedragen zijn excl. 21% BTW.

Onderwerpen van de cursus:

  • Om leren gaan met de veranderingen door de scheiding
  • Wat zijn je gevoelens en je gedachten over de scheiding?
  • Hoe kan je weer vertrouwen krijgen in de toekomst
  • Het praten met anderen van de groep waardoor er herkenbaarheid is

kiestraining

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.