Psychologen - Therapeuten - Coaches

Diagnostiekpraktijk

diagnostiekDiagnostiekpraktijk Caritas richt zich op diagnostisch onderzoek van klachten, persoonlijheid en intelligentie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten en/of testen. Gesprekken zijn hiervan ook een onderdeel.
Na een intakegesprek wordt er een keuze gemaakt uit de verschillende soorten vragenlijsten/testen. Dit is afhankelijk van de geformuleerde onderzoeksvraag. In overleg wordt vastgesteld waar en wanneer de vragenlijsten zullen worden ingevuld. De resultaten van de vragenlijsten worden altijd besproken en u ontvangt ook een schriftelijke rapportage. Testen vinden plaats op de locatie van Caritas Diagnostiekpraktijk.

Klachten
Bij diagnostiek van klachten kan er gebruik gemaakt worden van algemene klachtenvragenlijsten, maar ook specifieke vragenlijsten gericht op de klachten die u ervaart en waar u graag meer inzicht in wil ontvangen. Hierbij gaat het altijd om klachten die op dat huidige moment ervaart.

Persoonlijkheidvragenlijst
Op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek wordt met behulp van persoonlijkheidsvragenlijsten bekeken hoe u meestal reageert in bepaalde situaties. Dit kan u meer inzicht geven in uw sterke kanten, maar ook in uw valkuilen, waarmee u een evenwichtig beeld over uzelf kunt krijgen. Van belang is dat het resultaat van een vragenlijst geen stempel op u drukt. Maar dat dit juist meer inzicht in de eigen persoonlijkheid biedt en zo meer mogelijkheden om te groeien in uw persoonlijkheid. Ook is het mogelijk om op deze wijze meer begrip voor uzelf te ontwikkelen met sterke en zwakkere kanten. Hierdoor bent u vaak beter in staat te letten op eigenschappen van uzelf en deze dan ook specifiek aan te kunnen pakken of te veranderen. Mogelijkheden hiervoor kunnen in het adviesgesprek besproken worden en een insteek zijn voor verdere psychologische begeleiding of coaching.

Intelligentie
Intelligentieonderzoek vindt plaats met behulp van verschillende testen. Hierbij zijn er mogelijkheden voor een uitgebreid intelligentieonderzoek of een korter onderzoek. 

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.