Psychologen - Therapeuten - Coaches

Foka van de Beek

Foka van de Beek

Foka van de Beek is werkzaam als pastoraal coach waarbij ze mensen begeleidt en ondersteunt, die vragen hebben rondom geloof, verlies, rouw en zingeving. Zeker in levensperiodes waarin van alles gebeurt (bijv. op het gebied van relaties, rouw, verwerking), kunnen ook vragen naar zingeving een grote rol (gaan) spelen. Voor mensen met een christelijke achtergrond kunnen daarbij ook specifiek vragen rond God en Zijn wil in dit alles opkomen. Foka helpt mensen om een antwoord en richting te vinden. Als de cliënt dat wil, kan er ook gebeden worden.

Maar ook mensen met een andere of geen geloofsovertuiging wil Foka verder helpen in hun proces, daarbij werkend vanuit uw achtergrond en normen en waarden. Na haar studie theologie heeft ze eerst gewerkt als pastoraal medewerker, waarbij ze veel gesprekken heeft gevoerd met mensen over geloofs- en levensvragen. De afgelopen jaren heeft ze veel gewerkt met (jong)volwassenen uit gebroken gezinnen, die hun eigen weg proberen te vinden, maar tegelijkertijd ook de sporen van het verleden met zich meedragen. Ook heeft ze ervaring op gedaan in het bemiddelen tussen mensen. Ze heeft zich verdiept in contextueel pastoraat.

'Echt luisteren vind ik heel belangrijk. Ik wil mensen graag de kans bieden om in een veilige omgeving hun verhaal te doen, waarbij ze vrijuit alles kunnen zeggen, wat ze willen. Waarbij levens- en/of geloofsvragen eerlijk benoemd kunnen worden. Samen kunnen we dan zoeken naar antwoorden op deze vragen. Als de cliënt daar voor open staat, kunnen we  ook samen kijken naar  wat er in de Bijbel staat over deze vragen om zo een weg te kunnen vinden daarin. Het stilstaan bij uw proces en uw levensovertuiging is daarbij leidend. Zowel christenen, als mensen met een andere geloofsovertuiging en niet (meer) gelovigen wil ik begeleiden naar meer zingeving in het leven, waarbij u centraal staat in de gesprekken.'

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.