Kinder- en jeugdtherapie

Binnen onze praktijk bieden wij ook mogelijkheden voor therapie voor ouders van jonge kinderen (basisschoolleeftijd) en jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Het kan daarbij gaan om o.a. angst, sombere gevoelens, hooggevoeligheid, slaapproblemen of boosheid. Hierbij is ook ouderbegeleiding mogelijk. Met name op het gebied van echtscheiding, samengestelde gezinnen en problematiek in het gezin is er veel ervaring binnen onze praktijk. Loïs wil u met uw kind(eren) graag welkom heten om samen te bekijken hoe uw situatie kan verbeteren.

Toestemming ouders

Voor kinderen onder de 16 jaar is toestemming van beide ouders (met ouderlijk gezag) nodig voordat we een afspraak kunnen maken met uw kind/waarbij uw kind aanwezig is. Wij volgen hierin de geldende wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Beide ouders geven schriftelijk toestemming voor behandeling en dienen beiden schriftelijk akkoord te gaan met het voorgestelde behandelplan. In principe vindt de begeleiding plaats middels oudergesprekken.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar

Beide ouders geven schriftelijk toestemming voor behandeling en dienen beiden schriftelijk akkoord te gaan met het voorgestelde behandelplan. Daarnaast wordt ook akkoord voor behandeling aan uw kind gevraagd. Om met u als ouders te overleggen over de gesprekken vragen wij uw kind ook om schriftelijke toestemming.

Kinderen vanaf 16 jaar

Ouders hoeven geen toestemming voor behandeling te geven en hoeven geen behandelplan te tekenen. Uw kind geeft zelf toestemming voor de behandeling en het behandelplan. Ook mogen wij u als ouders geen informatie verstrekken van de inhoud van de gesprekken, tenzij uw kind daar schriftelijk toestemming voor geeft.